GENETEK Güç Enerji Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Elektrik Mühendisliği uygulamalarında kaliteli ve güvenilir mühendislik hizmetleri sağlamak amacıyla Kocaeli Üniversitesi Teknopark bünyesinde 2012 yılında faaliyete geçmiştir.

Firmamız;

  • Sanayi kuruluşları tarafından yürütülen ve TÜBİTAK, KOSGEB, MARKA vb. tarafından desteklenecek Ar-Ge projelerinin hazırlığı ve yürütülmesi aşamalarında danışmanlık desteği sunulması
  • Elektrik enerjisinin ölçümü, ölçüm sonuçlarına dayalı analiz ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi
  • Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinin iyileştirilmesi
  • Sanayi kuruluşlarına yönelik olarak Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı kapsamındaki konu başlıklarında Ar-Ge çalışmaları yürütülerek Üniversite – Sanayi işbirliğinin sağlanması,
  • Çalışma konuları kapsamında uygulamaya yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulması,
  • Elektrik enerji kalitesinin artırılması,

başta olmak üzere, temel Elektrik Mühendisliği konularında çözümler üretmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için üniversitelerden destek alarak bilimi endüstriye taşımak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Güç Sistemleri Analizi

GENETEK, teknik yazılımı ile güç sistemleri analizlerini gerçekleştirerek tesiste oluşan sorunların incelenmesini, sorunlara karşı çözüm üretilmesini, çözüme göre mevcut tesislerin revizyonunun veya istenilen niteliklere uygun tesis tasarımının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Elektromanyetik Analizler

GENETEK, sahip olduğu teknik yazılımların gücü ile elektromanyetik ve elektromekanik cihazların analizlerinin gerçekleştirilmesi, analiz sonuçlarının raporlanması, ürünlerin tasarımı ve optimizasyonu konularında çözümler sunmaktadır.

Güç Kalitesi Çözümleri

GENETEK, yüksek ölçüm kapasitesine sahip cihazları ve yetkin personeli ile; enerji şebekelerindeki güç kalitesi sorunlarının tespiti, sebeplerinin belirlenmesi, raporlanması ve çözüm önerilerinin sunulması süreçlerinde ihtiyaç duyulan her türlü teknik desteği sunmaktadır.

Danışmanlık Hizmetleri

GENETEK, kendisi projeleri yürütebildiği gibi aynı zamanda proje hazırlama konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de sunmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke uygulamaları konusunda rehberlik hizmetleri ve teknik destek sağlamaktadır.