WinPQ

Enerji Kalitesi Değerlendirme Yazılımı

Elektrik şebekelerinde özellikle son dönemlerde alışılagelmişin dışında hızlı bir değişim yaşanıyor. Büyük güç santralleri yerini, karbondioksit salınımını azaltmak amacıyla kurulan küçük yenilenebilir enerji üretim birimlerine bırakıyor.

Geri besleme, ekipmanların aşırı yüklenmesi, besleme noktalarında gerilim yükselmesi ve asimetri gibi olaylara, günlük iş yoğunluğunda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durum transientlere, harmoniklere ve kısa süreli gerilim çökmelerine karşı oldukça hassas olan endüstriyel kontrol birimleri ve yüksek düzeyde optimize edilmiş veri merkezleri için büyük bir sorundur. Ayrıca şebekenin sürekliliğinin sağlanması konusunda da etkileri ortaya çıkmaktadır.

A sınıfı sertifikalı güç kalitesi cihazları ailesi ve tamamen otomatikleştirilmiş WinPQ yazılım çözümüyle, A. Eberle kapsamlı bir enerji kalitesi izleme sistemini kullanıma sunuyor. Kullanıcılar herhangi bir zaman dilimi için enerji kalitesinin izlenmesi, raporlandırılması ve değerlendirilmesi gibi aşamaları kolayca gerçekleştirebilir. Bu sayede arızalar tespit edilebilir, kaynağı araştırılabilir ve olası sorunlar önceden giderilebilir.

A. Eberle markasına sahip tüm sabit ve mobil şebeke analizörleri yazılım tarafından desteklenmektedir ve farklı şebekelerde çalışan çok sayıda cihaz SQL veri tabanına bağlanabilmektedir.

IEC 61850, ethernet, 3G/4G ve analog dial-up modemler gibi SCADA protokolleri üzerinden haberleşme mümkündür. Özellikle büyük miktarda veriyi kontrol etme ve değerlendirme konusunda WinPQ yazılımı en iyisidir. Otomatik raporlama asistanları, veri tabanını otomatik olarak tarar ve yalnızca görmek istediğiniz verileri sizin için raporlar. Standart raporları ve uyarıları e-postayla ya da Comtrade, PQDiff gibi standart formatlarla veya PDF olarak hard diskinize kaydeder. Bu kadar kolay!

Beraber uyum içinde çalışan donanım ve yazılım, enerji kalitesini her zaman gözlemlemenizi sağlar.

“WinPQ, üretim birimlerinden son tüketiciye kadar, kurulumu gerçekleştirilmiş tüm A. Eberle hata kaydediciler, sabit tip ve mobil şebeke analizörleri için kesintisiz çalışan bir güç kalitesi izleme sistemidir.”

win

WinPQ yazılımı arkasındaki düşünce: “Hepsi bir arada” sistemsel değerlendirme

Veri tabanına sahip WinPQ client server yazılımı birçok ölçüm cihazı aracılığıyla kaydedilen hata ve şebeke kalite bilgisini otomatik olarak görüntüleyen akıllı bir sistem çözümüdür. Farklı cihaz versiyonları farklı ihtiyaçlar ve gerilim seviyeleri için uygundur. Değerlendirme yazılımı tüm kurulu A-eberle hata kaydedicileri destekler. TCP/IP, fiber optik, RS-232, 3G, 4G ve analog modemler cihazlarla haberleşme amacıyla kullanılabilirler.

Buna ek olarak, şebeke analiz cihazları tarafından ölçülen tüm veriler veritabanına aktarılabilir ve sahada bulunan cihazlardaki verilerle ilişkilendirilebilir.

Veritabanı sürekli çalıştığından emin olmak için bir sunucuya kurulur. Veritabanı herhangi bir sayıdaki WinPQ işlemcisini destekler.

WinPQ ayrıca şu veritabanları ile de kullanılabilir. MySQL, Maria DB, MS SQL ve Oracle DB.

Sistemin anahtar özellikleri;

  • Tüm cihazlar eş zamanlı olarak okunur. Bu, sistemin hızlı tepki verme süresini garanti eder.
  • Otomatik hata kaydı raporlama ve otomatik güç kalitesi raporlarının oluşturulması.
  • Birçok cihazı ve büyük miktarda veriyi kolayca görüntüleyebilmeye olanak tanıyan kullanıcı dostu yazılım.

Prensip: Baştan aşağıya analiz

WinPQ veritabanı analiz yazılımı, birçok ölçülen büyüklüğün özet görünümlerine ulaşmanızı sağlar: Ölçülen verilerin zaman diyagramlarından, yüksek doğruluğa sahip hata kayıtlarına.

Kapsamlı genel değerlendirme

EN50160 raporu oluşturmak için bir tık yeterli: Tüm ölçüm için milyonlarca kayıt. Eğer bir ölçüm verisi sınır değerleri aşarsa, zaman içindeki değişim (döngüsel veriler) doğrudan görüntülenebilir.

Zaman diyagramı

Zaman diyagramı birkaç yıllık çevrimsel veri zamanlama diyagramlarını kalıcı olarak arşivler. Sınır değerler aşıldığında, örneklenen verilere doğrudan bağlantı.

Örnek değerler

10ms TRMS kaydı ve 40,95 kHz’e kadar örnekleme değerleri ile yüksek doğruluğa sahip analiz.

Hata Kaydedici

Cihazlar farklı seviyelerde detaya ve kayıt uzunluğuna sahip örnekleme aralığında çeşitli hata kaydedicilere sahiptir ve kaydediciler için kapsamlı bir tetikleme menüsü bulunur. Süre ve olay öncesi zaman kullanıcı tarafından tanımlanabilir.

Cihazlar şebekedeki hata süresinden bağımsız olarak kayıt uzunluğunu ayarlayabilme özelliğine sahiptir.

WinPQ sistemi sabit veya mobil tip birçok farklı analizörde saklı hata kayıtlarını görüntüleyebilir. Mesajlar, PQ olaylar ve binary sinyaller ölçüm verisi kullanılarak yapılan diğer hesaplamalar ve görüntülemeler için de kullanılabilir.

Grafik_1

½ periyot TRMS kaydedici: Tüm gerilimler (faz-faz, faz-toprak), akımlar, aktif güç, reaktif güç, görünür güç ve frekans için.

REPORT

Güç Kalitesi Raporlama ve İstatistik

WinPQ oldukça kapsamlı güç kalitesi raporları ve istatistikler sunmaktadır. Ölçüm noktası başına detaylı raporlama ve farklı cihaz grupları veya farklı şebeke bölgelerindeki gerilim seviyelerine göre genel değerlendirme raporları mevcuttur.

3D ve 4D Grafikler

3D ve 4D grafikler, ölçüm değerlerinin kaydedildiği birçok noktada genel bir değerlendirme yapma imkanı sunar. Ölçüm istasyonlarının yük profili analizi gerçekleştirilebilir. Barlara tıklayarak, farklı olaylar için zaman diyagramı ya da kümülatif frekans analizi açılabilir. Farklı gerilim seviyelerinde ve cihaz grupları arasında ortaya çıkan şebeke olayları dört boyutlu genel değerlendirme raporlarında istenilen periyot değerleri için görüntülenebilir.

3D
HARMONİK

Gerilim ve akım harmonikleri, IEC 61000-4-7'ye göre 9 kHz'e kadar raporlanır

50. dereceye kadar tüm akım ve gerilim harmoniklerini görüntüleyin. IEC 61000-4-7’ye göre, 2kHz’ten 9 kHz’e kadar harmonik ve frekans bandı. Tüm ölçülen değerler belirtilen standartlardaki sınır değerler karşılanacak şekilde görüntülenir.

Otomatik Raporlama

Cihazlar, herhangi bir olay ortaya çıkar çıkmaz ilgili verileri doğrudan veri tabanına gönderir. PDF dokümanlar otomatik olarak oluşturulur ve e-mail adreslerine ya da yazıcıya doğrudan gönderilebilir.

Sistem güç kalitesi raporlarını ve uzun dönemli istatistiksel verileri otomatik olarak arşivler. 3D grafikler şebekenin farklı bölgelerinde ve farklı gerilim seviyelerinde kurulu cihazların takip edilmesini kolaylaştırır.

eteretrererer
denemeeee

Alarm Yönetimi

Her ölçüm noktası için ayrı bir akış planı oluşturulabilir. Hangi olaydan hangi hata raporlanmalı ve kime gönderilmeli?

Alarmlar, optik, akustik, e-posta ya da yazılı olarak farklı şekillerde raporlanabilir. Alarmları raporlamak için onay fonksiyonları, açılır pencereler ve sesler kullanılabilmektedir.

Haritalar

Haritalar seçeneği, coğrafi koordinatlara göre haritadaki tüm istasyonları görüntüler. Haritalar internet bağlantısı gerektirmeden offline olarak da kullanılabilir.

Mevcut ölçülen değerlerin birçoğu harita üzerinde renkli çubuklarla grafiksel olarak gösterilebilir. Grafikler veya çizelgeler aracılığıyla mevcut gerilim seviyesi, yük akışı ve güç kalitesi rezervleri görüntülenebilir.

Harita1
Teknik Doküman
Kullanım Kılavuzu
Yazılım