Bu proje ile, dağıtım transformatörlerinin çeşitli parametrelerini eş zamanlı olarak izleyen bir donanım sayesinde  transformatörün çalışma şartlarını eş zamanlı olarak sürekli izleyen, elde edilen bilgileri değerlendiren, değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak operatörü uyaran, değerlendirme sonuçlarına dayanarak transformatörün kullanım ömrünü öngören, enerji sürekliliğini, iyileştirmeyi amaçlayarak bakım süreçlerinin dinamik olarak belirlenmesini sağlayan ve transformatörün yüklenme değerleri başta olmak üzere meydana gelen kayıpları izleyerek operatöre bölgesel olarak yerleşim planlamasına yönelik öneriler sunan bir yazılım oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Yazılım altyapısı modüller halinde kurgulanacak olup geliştirilecek olan alt modüllerin her birinin algoritmaları değişen gereksinimlere göre iyileştirilebilir nitelikte olacaktır. Böylelikle transformatörlerin mümkün olan en etkin biçimde kullanılması, enerji sürekliliği ve güvenilirliğin sağlanması ve arıza kaynaklı enerji kesintilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır. Ortaya çıkacak yazılım ile elektrik dağıtım şirketleri ve endüstriyel kuruluşların bu alandaki mevcut ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.