REG-D

Gerilim Regülatörü

  • Kademe değiştiricili transformatörlerin ve reaktörlerin kontrolü ve izlenmesi
  • Serbestçe programlanabilir sınır değerler
  • Ölçülen değerlerin anlık olarak izlenebilmesi
  • Ücretsiz ve kullanıcı dostu WINREG yazılımı
  • Gerilim, akım, güç, güç faktörü ve frekans gibi temel parametrelerin ölçümü
  • Özel isteklere ve fonksiyonlara göre serbestçe programlanabilir kontrol yapısı
  • Geniş LCD ekranı ile temel sistem parametrelerinin görüntülenmesi
  • Kademe değiştirme operasyonları hakkında sayısal ve istatistiksel bilgi
  • Programlanabilir binary giriş ve çıkışlar
  • Programlanabilir analog giriş ve çıkışlar

Regülatör Modu

Transformatörün kademe değiştiricisine doğru komutların gönderilmesi için ölçülen değerler anlık olarak, sabit veya yüke bağlı belirlenen limit değerler karşılaştırılır. Düşük sayıda anahtarlama ve yüksek performans elde etmek için regülatör parametreleri hassas bir şekilde ayarlanabilir.

Daha fazlası için »

Ölçüm Modu

Dengeli ve dengesiz yüke sahip üç fazlı sistemlerde, temel değişkenler akım ve gerilim trafosu üzerinden ölçülen değerler ile hesaplanır. Hesaplanan değerler REG-D gerilim regülatörü üzerinde yer alan LCD ekrandan kolayca görüntülenebilir ve bu değerler SCADA sistemine analog sinyal olarak aktarılabilir.

Daha fazlası için »

Kayıt Modu

İki analog değer REG-D gerilim regülatörü tarafından sürekli veya belirli zaman aralığında kaydedilebilir. Buna ek olarak kademe değiştiricinin konumu, ayar noktası ve tolerans bandı belirlenen periyot boyunca kaydedilebilir ve kaydedilen tüm değerler REGView modülü kullanılarak ücretsiz WINREG yazılımı üzerinden kolayca görüntülenebilir.

Daha fazlası için »

İstatistik Modu

Kademe değiştiricinin tüm operasyonları REG-D gerilim regülatörü tarafından kaydedilir. Kaydedilen bu işlemler ücretsiz WINREG yazılımı ile görüntülenebilir. Kayıt altına alınan kademe değiştirme operasyonları belirli bir zaman aralığında kaç kez anahtarlama yapıldığına dair analiz yapılmasına olanak sağlar. Yapılan analiz yardımıyla gerilim regülatörünün parametreleri hassas bir biçimde ayarlanabilir.

Daha fazlası için »

ParaGramer Modu

Sistemin tek hattı oluşturarak sistemde yer alan kesici, ayırıcı, kuplaj vb. anahtarlama durumları izlenebilir ve transformatörlerin paralel çalışma durumları REG-D gerilim regülatörü tarafından algılanır. Buna göre transformatörlerin paralel işletilebilmesi için optimum kademe pozisyonu REG-D gerilim regülatörü tarafından belirlenir ve ayarlanır.

Daha fazlası için »

Trafo İzleme Modu

“En sıcak nokta” sıcaklığı IEC 60354 ve IEC 60076 standartlarına göre REG-D gerilim regülatörü tarafından hesaplanır ve transformatörün ömür kaybı belirlenir. İsteğe göre yalıtkan selüloz malzemenin nemi ve kabarcık oluşumu riski değerlendirilir. Transformatörlerin optimum sıcaklıkta çalışabilmesi için altı adede kadar soğutma fanını ve iki adet yağ pompasını REG-D kontrol edebilir. Ayrıca fan ve yağ pompasının çalışma süreleri kaydedilerek bakım sürelerinin saptanmasına olanak sağlar. Transformatörlerin yağ sıcaklığı da PT100 veya analog sinyal (mA) ile ölçülebilir ve kayıt altında tutulabilir.

Daha fazlası için »

Teknik Doküman
Kullanım Kılavuzu
Yazılım