09aa9f21-09c6-40a6-ab87-9b058a6f9f82

KOSGEB DESTEKLİ PROJELERİMİZ

Alçak Gerilim Sistemleri için Güç Elektroniği Tabanlı Gerilim Düzenleyicinin Prototip Üretimi

Alçak Gerilim Sistemleri İçin 25 kVA Gücünde Faz Kaymalı Ayarlanabilir Prototip Transformatör İmalatı 

Transformatörler İçin Ömür Tayini, Olay İzleme ve Değerlendirme Yazılımı Geliştirilmesi