NDB-DOC-3™

Dağıtım Transformatörü Test Cihazı

  • Primer sargıdaki kısa devre ve açık devreler ile sekonder sargıdaki kısa devrelerin tespiti
  • Görsel ve sesli uyarı
  • 5kVA ile 3MVA arası güçteki transformatörlerde kullanıma uygun
  • Sadece primer bağlantısı ile test gerçekleştirebilme
  • Otomatik kapanma
  • Düşük batarya göstergesi

Operatörler enerji şebekesinde meydana gelen arızalar gibi elektriksel olayların yanı sıra fırtınalar gibi zorlu doğal olaylar sebebiyle devre dışı kalan transformatörleri yeniden devreye almak için zaman harcamaktadır. Bununla birlikte bir transformatör, zarar görmüş veya arızalı bir yapısal bileşen sebebiyle devreye alınma esnasında çok daha fazla zarar görebilir. Transformatörün güvenli bir biçimde devreye alınıp alınamayacağının belirlenmesi için NDB-DOC-3™ kullanışlı ve güvenilir bir cihazdır.

NDB-DOC-3™, 5kVA ile 3MVA güç aralığındaki dağıtım transformatörleri için geliştirilmiş bir test cihazıdır. Transformatörün primer sargısında mevcut olan kısa devre ve açık devreler ile sekonder sargıdaki kısa devrelerin tespit edilmesini sağlar.

NDB-DOC-3™ ile test gerçekleştirilmesi için cihazın transformatörün primer sargısına bağlanması yeterlidir. Cihaz ile transformatörün sekonder sargısının yük ile bağlantısını ayırmaya gerek duyulmadan test gerçekleştirilebilir. Cihaz test sonucunu görsel ve sesli uyarı ile verir.

Teknik Doküman
Kullanım Kılavuzu