Güç Sistemlerinde
Kısmi Deşarj Olayları
ve Arızaların Gelişimi
Güç sisteminde yer alan bileşenlerde gerek yapısal sorunlar gerekse işletme esnasında gelişen olumsuzluklar sebebiyle kısmi deşarj aktiviteleri gelişmektedir. Giderek şiddeti artan kısmi deşarj olayları zamanla güç sistemi bileşeninin zarar görmesine veya kullanım dışı kalmasına yol açarak enerji sürekliliğini engellemekte ve üretim kayıplarına yol açmaktadır. Buna karşı önleyici bakım çalışmaları kapsamında kısmi deşarj ölçümlerinin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu video ile;

  • Kısmi deşarj olaylarını ortaya çıkışı ve gelişimi
  • Kısmi deşarj ölçümlerinin önemi ve bu amaçla kullanılabilecek ölçüm cihazları
  • Elde edilen ölçümlerin ana hatlarıyla yorumlanması

gibi konu başlıkları açıklanmaktadır.