Güç Sistemi Bileşenlerinin
Tasarımı ve Tesis Edilmesi Süreçlerinde
Elektromanyetik Analizlerin Rolü
Güç sistemini oluşturan bileşenlerin uygun şartlar altında ve en yüksek verimle işletilmesi, şebeke güvenilirliği ve enerji sürekliliğini doğrudan etkilemektedir. Bu amaçla bu bileşenlerin gerek tasarımlarının gerçekleştirilmesi gerekse işletme koşullarında tesis edilmesi aşamalarında hedef kriterlerin elektromanyetik analizler ile doğrulanması önem taşımaktadır.

Bu videoda;

  • Temel düzeyde elektromanyetik analiz çalışmalarının gerçekleştirilme adımları açıklanmakta
  • Elde edilecek olan analiz sonuçlarının bileşenlerin işletilme süreçlerinde sağladığı kazanımlar örneklerle sunulmaktadır.