Güç Kalitesi Ölçümlerinde
Doğru Ekipman Seçimi
Elektriksel parametrelerin ölçümü, güç sistemleri içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bir sistemin çalışma performansının veya bu sistemi arızaya götüren güç kalitesi olaylarının ölçümü, farklı ölçüm planlama süreçlerini ve farklı yeteneklere sahip ölçüm ekipmanlarını gerektirmektedir.

Bu video ile;

  • Güç kalitesi ölçümlerinde, analizörlerin sahip olması gereken özellikler
  • Güç kalitesi ölçümleri planlanırken, planlama sürecinde dikkat edilmesi gereken özellikler
  • Ölçüm esnasında en faydalı verinin elde edilmesi için gereken ekipmanlar

gibi konu başlıkları açıklanmaktadır.