Güç Kablolarında
Akım Taşıma Kapasitesinin
Hesaplanması
ve CYMCAP Analiz Yazılımı
Güç kablolarında akım taşıma kapasitesi, kurulumunun yapıldığı toprak şartlarından, yerleşim düzenine kadar bir çok parametreden etkilenmektedir. Genel uygulamalarda akım taşıma kapasitesinin nasıl hesaplanacağı standartlarda tanımlanmıştır. Ancak kabloların özel uygulamalarda akım taşıma kapasitesinin hesaplanması için bir analiz yazılımı gerekmektedir. İlgili seminerde; genel uygulamalar için akım taşıma kapasitesinin nasıl hesaplandığının gösterilmesinin yanında özel uygulamalar için CYMCAP yazılımında analizler gerçekleştirilecektir.