GENETEK, sahip olduğu teknik yazılımların gücünü transformatör, reaktör, busbar, izolatör, elektrik motorları gibi elektromanyetik ve elektromekanik cihazların analizlerini gerçekleştirerek ürünlerin tasarımı ve optimizasyonu konularında çözümler sunmaktadır.

Geliştirmekte olduğumuz analizler aracılığı ile sunduğumuz sanal laboratuvar imkanı sayesinde ürünlerinizin maliyetlerini azaltabilir, performanslarını geliştirebilir ve zamandan tasarruf ederek günümüzün hızla gelişen rekabetçi pazarında daima bir adım önde olabilirsiniz.

Zamana Bağlı Analizler

Zamana bağlı elektromanyetik analizler ile, transformatör ve reaktörlerde

 • Elektromanyetik akı dağılımlarının incelenmesi,
 • Nüve de meydana gelen güç kayıplarının hesaplanması,
 • Akım taşıyan iletkenlerde meydana gelen güç kayıplarının hesaplanması,
 • Metal yapısal bileşenlerde ortaya çıkan eddy akımı kayıplarının belirlenmesi,
 • Sargılar arasındaki akım dağılımlarının belirlenmesi,
 • Sargılara etki eden kuvvetlerin hesaplanması,
 • Sargı, nüve ve diğer yapısal bileşenlerin tasarım ve optimizasyonu
konularında modelleme ve analiz çözümleri sunmaktadır.

Bize Ulaşın

Eddy Akımı Analizi

Eddy akımı analizleri ile;

 • Transformatörler
 • Dönen elektrik makinaları
 • Reaktörler
 • Busbar uygulamaları
gibi metal yapısal elemanlar içeren güç sistemi bileşenlerinin detaylı olarak modelleme ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede yapısal elemanlar üzerinde meydana gelen güç kayıplarının elde edilmesi mümkün olmaktadır. Eddy akımı analizleri izolasyon ömrünü etkileyen en önemli parametre olan güç kayıplarının oluşturduğu sıcak noktalar (hot-spot) belirlenerek, uygun malzeme seçimi ve boyutlandırma ile tasarımın optimizasyonu gerçekleştirilmektedir.

Bize Ulaşın

Elektrik Alan Analizleri

Elektrik alan analizi ile;

 • İzolatör
 • Kablo
 • Parafudr
 • Bağlantı terminalleri
gibi çok değişik yüksek gerilim altında çalışan sistemlerin elektrik alan ve eş potansiyel dağılımları incelenebilir. Elde edilen analiz sonuçlarına bağlı olarak, izolasyon sisteminin optimum dizaynı gerçekleştirilebilir. Bu sistemlere ait sahada karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel problemler için çözümler üretilebilir. Analizler ile atlama ve yaklaşım mesafelerini teyit etmek, malzeme cinsini değiştirerek maliyetleri optimize edilmesi mümkün olmaktadır.

Bize Ulaşın

Manyetik Alan Analizleri

Manyetik alan analizleri ile kablo ve bara sistemleri için;

 • Elektromanyetik alan dağılımı
 • Endüktans ve empedans hesaplamaları
 • Kısa devre kuvvetleri
 • Kaçak akımların sebep olduğu metal bileşenler üzerindeki kayıplar
gibi önemli elektriksel parametreler hesaplanabilmektedir. Elde edilen analiz sonuçları sayesinde oluşabilecek kısa devre kuvvetleri göz önünde bulundurularak sistem uygun bir şekilde boyutlandırılabilir ve aşırı ısınmalara sebep olabilecek kayıpların yoğun olduğu noktalar belirlenerek çözüm önerilerinin geçerlilikleri sınanabilmektedir.

Bize Ulaşın