Elektrik Tesislerinde
Enerji Kalitesine Bakış
Ülkemizde irili ufaklı birçok tesisimizin güç kalitesi problemlerinden şikayet ettiğine ve ilgili problemlerinin üretim kayıplarına yol açarak rekabet gücünü azalttığına şahit olunmaktadır. Güç kalitesi probleminin değerlendirilmesi için öncelikle probleme uygun ölçüm ve analiz yapılması gerekliliği asla göz ardı edilmemelidir.

Bu video ile;

  • Güç kalitesi nedir?
  • Güç kalitesi problemleri nelerdir?
  • Güç kalitesi problemlerinin değerlendirilmesinde ulusal ve uluslararası standartlar nedir?
  • Güç kalitesi ölçümlerinde nasıl bir ekipman kullanılmalıdır?

soru başlıklarına cevap verilmektedir.