CYMGRD

Transformatör Merkezi Topraklaması

CYMGRD yazılımı, kullanıcıların yeni topraklama sistemi tasarımlarını optimize etmelerini ve mevcut topraklama sistemlerini modellemelerini, analiz etmelerini ve güçlendirmelerini sağlar.
Kullanıcı dostu veri girişi, etkili analiz algoritmaları ve grafiksel özellikleri sayesinde CYMGRD yazılımı, kullanıcıların teknik açıdan kararlı ve ekonomik topraklama sistemi tasarımları oluşturmasına yardımcı olan güçlü bir analiz yazılımıdır.

 • Toprak Analizi
 • Elektrot ve İletken Boyutlandırma
 • Topraklama Sistemi Analizi

Yazılım Özellikleri

 • Topraklama iletkeni ve elektrotlarının sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi
 • Tesisin topraklama direncinin ve toprak potansiyelinin hesaplanması
 • Temas ve yüzey gerilimi analizlerinin iki veya üç boyutlu görüntülenmesi
 • Adım gerilimi analizi
 • IEEE 80-2000’e göre maksimum izin verilebilir temas ve adım gerilimleri için güvenlik hesaplamaları
 • Hesaplamalarda asimetrik arıza akımının DC bileşeninin kullanılması
 • Dokunma ve yüzey gerilimleri için kullanıcı tanımlı sınırlara dayalı toprak yüzeyinin renklendirilmesi. Tasarımın herhangi bir noktası seçilerek ayrıntılı olarak analiz edilebilmesi ve tehlikeli noktaların değerlendirilebilmesi
 • IEEE 80-2000 ve IEEE 837-2000’e göre iletkenlerin ve çubukların optimum boyutlandırılması için elektrot analizi
 • Herhangi bir topraklama şeklinin simetrik veya asimetrik modellenmesi
 • Ana elektrotların dışında farklı şebekelere ait topraklama elektrotlarının ve toprağa yayılan akımın etkisinde kalabilecek metal aksamların (örneğin metal su borusu) modellenebilmesi
 • Elektrotların beton veya herhangi bir malzeme ile kaplanması durumlarının modellenebilmesi ve etkilerinin analiz edilmesi
 • Herhangi bir topraklama şebekesi için maksimum faz-toprak arızasının belirlenmesi
 • Tasarım üzerinde çizilecek herhangi bir düz çizgi boyunca dokunma ve adım gerilimlerinin değişimi grafikselleştirilebilmesi
 • CYMGRD, AutoCAD® üzerinde önceden hazırlanmış bir topraklama sistemi yerleşimini alabilir ve analiz edebilir veya CYMGRD yazılımı üzerinde hazırlanan bir topraklama projesi AutoCAD®’e de aktarılabilir. AutoCAD® ve CYMGRD ortamları arasında geçiş yapılarak topraklama sistemi tasarımı çalışmalarında hız kazanılabilir. Kullanıcının isteğine göre tüm çizim ve tasarımlar CYMGRD yazılımı üzerinden kolaylıkla yapılabilir ve en doğru analizler gerçekleştirilebilir.
[bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ icon_animation=”bounceIn” title=”Toprak Analizi” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FBR917034EN-CYMGRD.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”500″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Ölçülen ve hesaplanan toprak özdirenci karşılaştırılarak toprak modelinin doğruluğu kontrol edilebilir. CYMGRD, toprağı iki katmanlı olarak tanımlama seçeneği de sunar. Bu sayede belirli bir derinliğe kadar bir toprak modeli daha sonrası için ise farklı bir toprak modeli tanımlanarak model gerçeğe daha da yakınsanır. Ayrıca izin verilen maksimum adım ve dokunma gerilimleri aşağıdaki standartlara göre hesaplanarak optimum analiz olanağı sağlanır.

 • IEEE-80-2013
 • IEC Std.60479
 • BS 7354 (1990)
 • EA-TS 41-24 (1992)
 • CENELEC HD 637 S1 (1999).

Toprak analiz modülünden elde edilen sonuçlar diğer modüllere otomatik olarak iletilerek, diğer analizlere kolaylıkla devam edilebilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Elektrot ve İletken Boyutlandırma” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FBR917034EN-CYMGRD.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”630″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

CYMGRD kullanılabilecek minimum iletken ve/veya elektrot boyutunu IEEE-80-2013 standartlarına göre belirler. Elektrot boyutunu belirlemek için elektrodun imal edildiği malzemeden ortam sıcaklığına kadar birçok parametreyi hesaba katar.

Topraklama projelerinde en sık kullanılan iletken ve elektrot çeşitlerini bünyesinde barındıran CYMGRD, bu standart malzemelerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda, ilgili malzemenin boyutunu ve eşdeğer empedansını hesaplar. Bu materyallere ait bir dizi parametre kullanıcı tarafından değiştirilerek özgünleştirilebilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Topraklama Sistemi Analizi” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FBR917034EN-CYMGRD.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”415″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Topraklama sistemindeki tüm iletken ve elektrotlardan yayılan akımları hesaplar ve bu doğrultuda toprak yüzeyinde oluşan potansiyel farklar belirlenir. Modül, yüzey gerilimlerini hesaplarken topraklama şebekesinin yakınında bulunan diğer topraklama sistemlerinin ve/veya temel demirleri, metal su boruları gibi iletken malzemelerin etkisini de hesaba katar. Bu malzemeler analizde yer alabilir veya farkın gözlemlenebilmesi açısından istenildiği zaman ihmal edilebilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Grafik Modülü” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FBR917034EN-CYMGRD.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”400″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Grafik modülü sonuçlarından elde edilen tüm potansiyel farkları iki veya üç boyutlu olarak görselleştirilebilir. Dokunma, adım ve yüzey gerilimlerini iki veya üç boyutlu olarak topraklama sisteminin tüm noktaları için görselleştirilebilir. Ayrıca sistem üzerinde çizilebilecek herhangi bir doğrusal çizgi ile bu çizgi üzerinde oluşan tüm potansiyel farklar, izin verilen sınır değerlerle birlikte aynı anda gösterilebilir (özellikle adım gerilimlerinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılır). Bu sayede tehlike alanları kolayca tanımlanabilir. Elde edilen grafikler çıktı alınabilir veya kopyalanabilir.

[/bsf-info-box]