CYME

Dağıtım & İletim
Sistemi Analizi

CYME güç sistemleri analiz yazılımı, iletim, dağıtım ve endüstriyel enerji sistemleri alanları için tasarlanan, gelişmiş ve geniş kapsamlı dünya standartlarında bir simülasyon paketidir. CYME, güç şebekesinin planlanması ve işletilmesi aşamalarında etkin rol alan elektrik mühendislerinin çalışmalarında ortaya çıkan karmaşık problemlerin ortadan kaldırılması için geliştirilmiştir.

CYME, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki binlerce iletim, dağıtım ve endüstriyel projelerde kullanılmaktadır.

 • Yüç Akışı Analizi
 • Arıza Analizi
 • Koruma Koordinasyon Analizi
 • Harmonik Analizi
 • Arc Flash Analizi

Yazılım için>>

Daha fazlası için>>

high-voltage-mast-2611041_1920

Yük Akışı Analizi

CYMEFLOW, CYME güç mühendisliği yazılımının, üç fazlı elektrik güç şebekeleri için tasarlanmış, yük akışı analizi modülüdür. Güçlü analitik seçenekler ve alternatif çözüm teknikleri ile donatılmıştır.

cyme1

“Üç fazlı elektrik güç şebekelerinde yük akışı analizi yapın.”

Yazılım Özellikleri

Bir yük akışı yazılımının amacı, çeşitli çalışma koşulları altında güç sisteminin kararlı durum performansını analiz etmektir. Bu, iletim, dağıtım ya da endüstriyel güç sistemlerinin planlaması, tasarımı ve işletilmesi için kullanılan temel bir araçtır.

CYMFLOW son teknoloji matris/vektör yöntemlerini ve çoklu çözüm algoritmalarını kullanır.

 • Full Newton-Raphson
 • Fast Decoupled
 • Gauss-Seidel

CYMFLOW, CYME yazılımının endüstriyel ve iletim güç sistemlerinin analizi için kullanılan modülüdür. CYMFLOW ve diğer CYME yazılımı modülleri kusursuz bir ara yüze sahiptir.

CYMFAULT: Arıza öncesi sistem yüklenmesi dikkate alınarak yapılan arıza çalışmaları için

CYMHARMO: Harmonik bozulma indisleri hesaplamalarında gerekli olan temel frekans, gerilim ve akım profillerinin hesaplanması için

CYMSTAB: Transient kararlılık çalışmaları için şebeke kontrol modellerinin gerektirdiği şekilde sistemin başlangıç koşullarını ayarlamak için

Dinamik Motor Kalkış Modülü: İndüksiyon ve senkron motorların ilk hareket anında sistem genelinde neden oldukları gerilim düşümünün incelenmesi için

Daha fazlası için>>

2

Kısa Devre Analizi

Kısa devre analizi, çeşitli olaylardan kaynaklanan kısa devre akımlarının belirlenmesi, kısa devrenin meydana geldiği noktanın tahmini, ekipmanların kısa devre dayanımının kontrolü ve çeşitli sistem bileşenlerinin boyutlandırılması için gerekli bir araçtır. CYME yazılımı, genel sistem güvenilirliği üzerinde farklı şiddetlere sahip kısa devrelerin etkilerinin değerlendirilmesinde mühendislere yardımcı olabilmek için kapsamlı bir arıza analizi modülüne sahiptir.

“Elektrik sistemlerinde kısa devrelerin potansiyel etkilerini değerlendirin.”

Bir elektrik sisteminin herhangi bir noktasında ortaya çıkabilecek kısa devre akımının genliğine ait bilgi, sistemin güvenilirliğinin sağlanması için hayati öneme sahiptir. Arızaların neden olduğu anormal seviyelerdeki akım, elektriksel ekipmanların üzerinde yıpranmaya ve büyük ölçüde hasara yol açar. Ayrıca sistemin kesintiye uğramasına neden olur. Eğer sistem ekipmanları doğru şekilde korunmuyorsa ve can güvenliği tedbirleri alınmazsa ciddi boyutlarda yaralanmalara sebebiyet verilebilir.

CYME yazılımının kısa devre arızası analiz modülü, mühendislerin kısa devre ile ilgili konuları dikkatlice değerlendirmesine yardımcı olmak için çeşitli analizler ve işlevler sunan kapsamlı bir modüldür.

kdevre2

Modül Özellikleri

 • Konvansiyonel kısa devre hesapları
 • IEC standartlarına göre kısa devre hesapları
 • ANSI® standartlarına göre kısa devre hesapları
 • Seri arıza analizi

Daha fazlası için>>

 • Eş zamanlı arıza analizi
 • Gerilim çökmesi analizi
 • Arıza yeri tespit edici
 • Ekipman derecelendirme doğrulama analizi

Koruma-Koordinasyon Analizi

Koruma-Koordinasyon Analizi Modülü, güç mühendislerinin zaman-akım eğrilerini analiz ederek koruma konularını etkili bir şekilde ele almasına yardımcı olan vazgeçilmez bir araçtır. 15000’in üzerinde koruma cihazı içeren kapsamlı bir kütüphaneye sahip CYME Güç Sistemi Analiz Yazılımı, basitleştirilmiş grafik çizimi ve analizler ile planlama ve koruma şemalarının doğrulanması için tasarlanmıştır.

“CYME koruma-koordinasyon analiziyle güç sistemlerinin güvenliğini sağlayın.”

Doğru cihaz seçimi ve uygun boyutlandırma, şebekedeki herhangi bir kısa devreden kaynaklanan etkiyi azaltmak ve ekipman arızalarını en aza indirmek için önemlidir. CYME’ın Koruma-Koordinasyon Modülü, güç sistemlerinin etkili ve doğru tasarımı ve koordinasyon şemasının oluşturulması amacıyla mühendislere geniş bir araç yelpazesi sunar.

 • Sigorta, röle, devre kesici ve recloser gibi koruyucu cihazların zaman-akım eğrilerini oluşturmak için logaritmik eğri çizimi
 • Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki koruma ekipmanı üreticilerin, ekipman eğrilerini içeren 100 binden fazla eğri kütüphanesi
 • Eğri kütüphanelerinin online güncellenmesi
 • Motor kalkışı, transformatör inrush akımı ve kablo hasarı için uygun koordinasyonun incelenmesi

Daha fazlası için>>

 • Eğriler arasındaki zaman ve akım marjlarını tam olarak hesaplamak için kullanılan araçlar
 • Herhangi bir ayar değişiminin yarattığı etkinin interraktif olarak ekranda gösterilmesi
 • Eğri renkleri, etiketler ve diğer şebeke seçenekleri için ayarlanabilir görüntüleme seçenekleri
 • Zaman-akım eğrilerini rapor içerisinde kolayca dışarıya aktarılması

CYME, bu alanda gerçekleştirilen herhangi bir çalışmayı basitleştirmek için yukarıda listelenen yararlı araçların yanı sıra, mühendislere şebekedeki cihazların koordinasyonda ve koruma aralığının daha yakından incelenmesinde yardımcı olmak için gelişmiş analizler de sunar.

Harmonik Analizi

Bir güç sistemine bağlı olan elektronik cihazlar ve diğer lineer olmayan yükler, son tüketicinin kullandığı enerjinin kalitesini etkileyen harmonik bileşenleri üretmektedir. Bu harmonik bileşenler dikkate alınmadan, sistem gerilimini iyileştirmek ve kayıpları azaltmak için kurulan kapasitörler sistem içerisinde rezonansa neden olabilmektedirler. Bu gibi durumlarda, harmonik bozulmalar, ekipmanların arızalanmasına, aşırı ısınmasına ve güç kayıplarının artmasına neden olabileceğinden güç kalitesi üzerinde zararlı bir etkisi vardır.

harmonik analizi

“Dengeli ve dengesiz sistemler üzerinde rezonans frekansını belirleyin,

sistemde meydana gelen gerilim ve akım harmoniği bozulmalarını hesaplayın.”

Harmonik Analiz Modülü, mühendislerin elektrik şebekesinin harmonik seviyesini ve farklı çözüm yöntemlerinin değerlendirmelerine yardımcı olan vazgeçilmez bir araçtır.

Rezonans frekansının belirlenmesi, gerilim ve akım bozulması hesapları, kapasitör hesapları, filtre boyutlandırma analizi ve K-faktörü hesaplamaları gibi bir dizi analiz özelliği vardır. Modül, kullanıcıya doğrusal olmayan yükleri, dönüştürücüleri ve ark ocakları gibi çeşitli harmonik kaynaklarını modelleyebilir ve kapasitör bankalarından kaynaklanan rezonans frekansını kolayca tespit edilebilir.

Daha fazlası için>>

Harmonik Analizi Modülü, birçok modelleme ve analitik yeteneği ile doğrusal olmayan yüklerin elektrik şebekesi üzerindeki etkisini doğru bir şekilde değerlendirmeyi mümkün kılar.

Modül, dağıtım şebekelerine ve endüstriyel güç sistemlerine kolayca uygulayabilme esnekliğiyle tek-faz ve üç-faz modelleme özelliğine sahiptir. Ayrıca, bu modül dahilinde bulunan frekans-empedans tarama özelliği bağımsız bir modül olarak da mevcuttur. Bu analiz, frekansa karşılık gelen empedans sonuçlarını verir ve kullanıcının harmonik cihazların kurulumunu gerçekleştirmeden önce problemli alanları tespit etmesini sağlar.

harmonik analiz

Arc Flash Analizi

Risk yönetimi ve koruma, elektrik endüstrisindeki güvenlik planlamalarının her zaman en önemli aşaması olmuştur. Arc flash risk seviyesinin uygun şekilde değerlendirilmesi, işletme çalışmalarında aksamaların önüne geçilmesine ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olur. Arc Flash risk analizi, risk seviyesini değerlendirmek için gerekli olan parametreleri hesaplar ve elektrikli ekipmanların yakınında çalışanların yanma ve yaralanma risklerini en aza indirir.

arc flash

”Arc Flash analizleri ile güvenli bir çalışma ortamı oluşturun.”

Endüstri, dağıtım ve iletim sistemleri için arc flash risk hesaplamalarını gerçekleştirmek için tüm dünya tarafından kabul edilen standartlar ve metotlar kullanılır. CYME Arc Flash, NFA-70©, CSA Z462, IEE-1584 TM standartlarını kullanarak analizleri en doğru şekilde gerçekleştirir. CYME ile farklı analizler için oluşturulan şebeke modellerine çalışma mesafesi, baralar arası mesafe bağlantı ekipmanları ve açık veya kapalı tip devre kesici gibi parametreler ekleyerek arc flash analizleri daha kolay ve hızlı şekilde yapılabilir.

tn-ARCFLASH-2
 • Tüm sistemler için tek hat şeması ve kullanıcı dostu ara yüz
 • Tek seferde şebekedeki tüm baralar için analize izin veren seri mod simülasyonu
 • Makine ve inverter tabanlı dağıtık üretim birimlerinin katkısı katkı sürelerinin hesaplanması
 • Analizlerin standartlara göre veya kullanıcıya özgü değerlere göre hesaplanması

Daha fazlası için>>

 • Kısa devre akımları ANSI veya konvansiyonel arıza hesaplama yöntemleri kullanılarak hesaplanabilir. ANSI kullanılarak bağlı bulunan motor veya generatörlerin arıza akımlarına katkılarının dikkate alınması
 • Doğru açma süreleri için koruma-koordinasyon analiz grafiklerinden yararlanma
 • Modül, şebekedeki koruma elemanlarını otomatik olarak tespit eder ve doğrular