CYMCAP

Güç Kablolarında
Akım Taşıma Kapasitesi

CYMCAP yazılımı, güç kablosu kurulumları için akım taşıma kapasitesi ve termik dayanım hesaplarının yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Elektrik sistemlerinin dizaynında, güç kablolarının elektriksel ve fiziki özelliklerini kaybetmeden taşıyabilecekleri maksimum akımının belirlenmesi son derece önemlidir. Akım taşıma kapasitesini etkileyen farklı koşulların analizi CYMCAP yazılımı ile kolaylıkla yapılabilir.

Daha fazlası için>>

Yazılım Özellikleri

 • IEC 60287, IEC 60228, IEC 60853 standartlarına tam uyum
 • Optimum kablo seçimi
 • Tüm ortam koşulları etkilerinin detaylı analizi
 • İzotermal olmayan toprak modellemesi
 • Tüm kablo, boru ve yük profilleri için zenginleştirilmiş
  kütüphane
 • Güç kablolarının detaylı grafiksel gösterimi
 • Kullanıcı tanımlı yük profilleri
 • Eş zamanlı olarak veya farklı zamanlarda sistemleri yükleme
 • Çoklu sistemlerde karşıt endüktansın dikkate alınması
 • Yan yana, trefoil veya düzensiz şekildeki tüm döşeme tiplerinin
  desteklenmesi

Ek Modüller

Ek modüller CYMCAP yazılımına genişletilmiş özellikler sunarak, özellikle standart dışı kablo döşemeleri olmak üzere bir çok kablo döşemesinin kolay bir şekilde modellenmesine izin verir. Farklı termal direnç özelliğine sahip kablo borularının ve bu boruların örtüldüğü dolgu malzemelerinin modellemesi yapılabilir, ayrıca hava sirkülasyonunun bulunmadığı kanallarda bulunan kabloların akım taşıma kapasiteleri ve kablo sıcaklıklarını analiz edilebilir. Bunun gibi bir çok farklı özel durum CYMCAP ek modülleri sayesinde kolayca modellenebilir ve analiz edilebilir.

 • Çoklu Kablo Boruları ve Dolgu Malzemleri
 • Kablo Tünelleri
 • Beton Kablo Kanalları
 • Çoklu Kablo Muhafazası
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Çoklu Kablo Boruları ve Dolgu Malzemeleri” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:%20https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMECAP-Add-Installations.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_3″ pos=”square_box” box_min_height=”100″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bu modül farklı termal dirençlere sahip çoklu kablo boruları ve dolgu malzemeleri ile döşenen kabloların sürekli haldeki akım taşıma kapasitelerini belirlemek için geliştirilmiştir. Bu ek modül ile farklı termal dirence sahip kablo kanaları, ısı kaynakları ve ısı emici ekipmanlar kolaylıkla modellenebilir. Ayrıca sürekli akım taşıma kapasiteleri hesaplanabilir. Üzeri dolgu malzemeleriyle kapatılmış kanallara döşenen kabloların termik dayanımları analiz edilebilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Kablo Tünelleri” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMECAP-Add-Installations.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_3″ pos=”square_box” box_min_height=”360″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bu modül ile hava sirkülasyonu olan tünellere döşenen kabloların sürekli durumdaki sıcaklıkları belirlenebilir. Kabloların akım taşıma, periyodik yüklenme ve acil durum yüklenme kapasitelerini optimum koşullarda belirlenebilir. Ayrıca geçici durum analizleri yapılabilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Beton Kablo Kanalları” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMECAP-Add-Installations.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”50″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bu modül ile beton kablo kanallarına döşenmiş (zemine, duvara veya kablo raflarına) kablolar kolaylıkla analiz edilebilir. Ayrıca içerisi dolu veya boş olan kablo kanallarının ısı transferine etkisi gözlemlenebilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Çoklu Kablo Muhafazası” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:%20https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMECAP-Add-Installations.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”275″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bir veya daha fazla manyetik olmayan kablo muhafazası içerisinde bulunan kabloların sürekli halde yüklenme kapasiteleri ve sıcaklıkları hesaplanabilir.

[/bsf-info-box]

CYMCAP ek modülleri ile yer altına döşenen kablolar için zeminde veya zemin seviyesinin üzerindeki herhangi bir noktanın manyetik akı yoğunluğu hesaplanabilir. Ayrıca kabloların pozitif ve sıfır dizin empedansları hesaplanabilir. Bununla birlikte kabloların kısa devre dayanımları belirlenebilir ve kabloların akım taşıma kapasiteleri ve optimum yerleşimleri analiz edilebilir.

 • Kablo Boru ve Kanallarının Optimize Edilmesi
 • Manyetik Alan Analizi
 • Kablo Empedanslarının Hesaplanması
 • Kısa Devre Akımlarına Göre Kabloların Sınıflandırılması
 • Kablo Geçişlerinin Analizi 
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Kablo Boru-Kanallarının Optimize Edilmesi” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:%20https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMCAP-Add-Analyses.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”100″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bu modül ile bir kablo kanalındaki çeşitli devrelere ait kabloların en uygun yerleşiminin analizi yapılabilir. Daha spesifik olarak ise bu modül kullanıcıya kanal içerisindeki çeşitli yerleşim senaryolarına dair en uygun öneriyi sunabilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Manyetik Alan Analizi” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMCAP-Add-Analyses.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”275″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bu modül ile yer altına döşenen kablolar için zeminde veya zemin seviyesinin üzerindeki her hangi bir noktanın manyetik akı yoğunluğu hesaplanabilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Kablo Empedansının Hesaplanması” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:%20https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMCAP-Add-Analyses.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”50″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bu modül ile yük akışı ve kısa devre hesaplamalarının yapılabilmesi için gerekli kablo parametreleri hesaplanabilir. Sıfır dizin empedansları da dahil olmak üzere kabloların tüm elektriksel parametreleri bu modül ile belirlenebilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Kısa Devre Akımına Göre Kablo Sınıfları” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMCAP-Add-Analyses.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”200″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bu modül ile kısa devre akımlarına göre kabloların sınıflandırılması yapılabilir. Kabloların kısa devre anındaki başlangıç sıcaklığı ve son sıcaklığı belirtilerek istenilen süre için dayanabileceği kısa devre akımı belirlenebilir.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Kablo Geçişlerinin Analizi” heading_tag=”h2″ read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fgenetek.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FCYMCAP-Add-Analyses.pdf|||” read_text=”Daha fazlası için” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box” box_min_height=”50″ box_border_style=”dotted” el_class=”cifttaraf” title_font_color=”#5ce0ca” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:75px;”]

Bu modül ile birbirinin üzerinden geçen iki kablo devresinin sürekli durumdaki akım taşıma kapasiteleri hesaplanabilir. Farklı devrelere ait kabloların kesiştiği durumda her biri diğeri için ısı kaynağı olarak davranır. Bu tip durumların bu modül ile detaylı analizi yapılarak kabloların akım taşıma kapasitesi %20 daha büyük akım taşıma kapasitesi elde edilebilir.

[/bsf-info-box]