CYMCAP

Güç Kablolarında
Akım Taşıma Kapasitesi

CYMCAP yazılımı, güç kablosu kurulumları için akım taşıma kapasitesi ve termik dayanım hesaplarının yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Elektrik sistemlerinin dizaynında, güç kablolarının elektriksel ve fiziki özelliklerini kaybetmeden taşıyabilecekleri maksimum akımının belirlenmesi son derece önemlidir. Akım taşıma kapasitesini etkileyen farklı koşulların analizi CYMCAP yazılımı ile kolaylıkla yapılabilir.

Daha fazlası için>>

Yazılım Özellikleri

 • IEC 60287, IEC 60228, IEC 60853 standartlarına tam uyum
 • Optimum kablo seçimi
 • Tüm ortam koşulları etkilerinin detaylı analizi
 • İzotermal olmayan toprak modellemesi
 • Tüm kablo, boru ve yük profilleri için zenginleştirilmiş
  kütüphane
 • Güç kablolarının detaylı grafiksel gösterimi
 • Kullanıcı tanımlı yük profilleri
 • Eş zamanlı olarak veya farklı zamanlarda sistemleri yükleme
 • Çoklu sistemlerde karşıt endüktansın dikkate alınması
 • Yan yana, trefoil veya düzensiz şekildeki tüm döşeme tiplerinin
  desteklenmesi

Ek Modüller

Ek modüller CYMCAP yazılımına genişletilmiş özellikler sunarak, özellikle standart dışı kablo döşemeleri olmak üzere bir çok kablo döşemesinin kolay bir şekilde modellenmesine izin verir. Farklı termal direnç özelliğine sahip kablo borularının ve bu boruların örtüldüğü dolgu malzemelerinin modellemesi yapılabilir, ayrıca hava sirkülasyonunun bulunmadığı kanallarda bulunan kabloların akım taşıma kapasiteleri ve kablo sıcaklıklarını analiz edilebilir. Bunun gibi bir çok farklı özel durum CYMCAP ek modülleri sayesinde kolayca modellenebilir ve analiz edilebilir.

 • Çoklu Kablo Boruları ve Dolgu Malzemleri
 • Kablo Tünelleri
 • Beton Kablo Kanalları
 • Çoklu Kablo Muhafazası

Çoklu Kablo Boruları ve Dolgu Malzemeleri

Bu modül farklı termal dirençlere sahip çoklu kablo boruları ve dolgu malzemeleri ile döşenen kabloların sürekli haldeki akım taşıma kapasitelerini belirlemek için geliştirilmiştir. Bu ek modül ile farklı termal dirence sahip kablo kanaları, ısı kaynakları ve ısı emici ekipmanlar kolaylıkla modellenebilir. Ayrıca sürekli akım taşıma kapasiteleri hesaplanabilir. Üzeri dolgu malzemeleriyle kapatılmış kanallara döşenen kabloların termik dayanımları analiz edilebilir.

Daha fazlası için »

Kablo Tünelleri

Bu modül ile hava sirkülasyonu olan tünellere döşenen kabloların sürekli durumdaki sıcaklıkları belirlenebilir. Kabloların akım taşıma, periyodik yüklenme ve acil durum yüklenme kapasitelerini optimum koşullarda belirlenebilir. Ayrıca geçici durum analizleri yapılabilir.

Daha fazlası için »

Beton Kablo Kanalları

Bu modül ile beton kablo kanallarına döşenmiş (zemine, duvara veya kablo raflarına) kablolar kolaylıkla analiz edilebilir. Ayrıca içerisi dolu veya boş olan kablo kanallarının ısı transferine etkisi gözlemlenebilir.

Daha fazlası için »

Çoklu Kablo Muhafazası

Bir veya daha fazla manyetik olmayan kablo muhafazası içerisinde bulunan kabloların sürekli halde yüklenme kapasiteleri ve sıcaklıkları hesaplanabilir.

Daha fazlası için »

CYMCAP ek modülleri ile yer altına döşenen kablolar için zeminde veya zemin seviyesinin üzerindeki herhangi bir noktanın manyetik akı yoğunluğu hesaplanabilir. Ayrıca kabloların pozitif ve sıfır dizin empedansları hesaplanabilir. Bununla birlikte kabloların kısa devre dayanımları belirlenebilir ve kabloların akım taşıma kapasiteleri ve optimum yerleşimleri analiz edilebilir.

 • Kablo Boru ve Kanallarının Optimize Edilmesi
 • Manyetik Alan Analizi
 • Kablo Empedanslarının Hesaplanması
 • Kısa Devre Akımlarına Göre Kabloların Sınıflandırılması
 • Kablo Geçişlerinin Analizi 

Kablo Boru-Kanallarının Optimize Edilmesi

Bu modül ile bir kablo kanalındaki çeşitli devrelere ait kabloların en uygun yerleşiminin analizi yapılabilir. Daha spesifik olarak ise bu modül kullanıcıya kanal içerisindeki çeşitli yerleşim senaryolarına dair en uygun öneriyi sunabilir.

Daha fazlası için »

Manyetik Alan Analizi

Bu modül ile yer altına döşenen kablolar için zeminde veya zemin seviyesinin üzerindeki her hangi bir noktanın manyetik akı yoğunluğu hesaplanabilir.

Daha fazlası için »

Kablo Empedansının Hesaplanması

Bu modül ile yük akışı ve kısa devre hesaplamalarının yapılabilmesi için gerekli kablo parametreleri hesaplanabilir. Sıfır dizin empedansları da dahil olmak üzere kabloların tüm elektriksel parametreleri bu modül ile belirlenebilir.

Daha fazlası için »

Kısa Devre Akımına Göre Kablo Sınıfları

Bu modül ile kısa devre akımlarına göre kabloların sınıflandırılması yapılabilir. Kabloların kısa devre anındaki başlangıç sıcaklığı ve son sıcaklığı belirtilerek istenilen süre için dayanabileceği kısa devre akımı belirlenebilir.

Daha fazlası için »

Kablo Geçişlerinin Analizi

Bu modül ile birbirinin üzerinden geçen iki kablo devresinin sürekli durumdaki akım taşıma kapasiteleri hesaplanabilir. Farklı devrelere ait kabloların kesiştiği durumda her biri diğeri için ısı kaynağı olarak davranır. Bu tip durumların bu modül ile detaylı analizi yapılarak kabloların akım taşıma kapasitesi %20 daha büyük akım taşıma kapasitesi elde edilebilir.

Daha fazlası için »