Her zaman için en güncel bilimsel ve teknolojik bilginin kullanılması ve sürekli olarak geliştirilmesi amacı doğrultusunda,  araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) çalışmalarına büyük önem verilmektedir.

Bu doğrultuda, yenilikçi teknolojilerin yaratılması ve katma değeri yüksek ürünler elde etmek için Ar&Ge çalışmalarına Üniversite-Sanayi işbirliği sağlanarak devam edilmektedir.

Firmamız Ar&Ge faaliyetleri;

  • güç kalitesi uygulamaları,
  • akıllı şebeke uygulamaları,
  • duran ve dönen elektrik makinaları tasarım ve optimizasyonları,
  • elektrik şebekesi bileşenlerinin tasarım ve optimizasyonları,

konularında yoğunlaşmaktadır.